Bize Ulaşın :+90 212 280 0311 - Mail: info@dogaarinma.com

AYURVEDA NEDİR?

Ayurveda dünyanın en eski koruyucu sağlık sistemidir. 6000 yıl öncesinde Hindistan' da geliştirilmiştir. ''Yaşam Bilgisi '' anlamına gelen Ayurveda denge yaratmak ve bedenin iyileştirme yeteneğini güçlendirmek için doğal bir yaklaşımdır.

Maharishi Ayurveda Sağlık Programı Nedir?

Zaman geçmesiyle ve Hindistan' a yabancı etkilerle Ayurveda'nın kapsamlı yaklaşımı, parçalanmış ve kaybolmuştur. Son zamanlarda, Transandantal Meditasyon T programının kurucusu Maharishi Mahesh Yogi, Hindistan' daki önde gelen Ayurvedik uzmanlarla birlikte çalışarak, klasik Veda metinlerindeki saflığına ve bütünlüğüne ulaştırmış ve sistematize etmiştir. Ayurveda' nın bu sistemizasyonu Maharishi Ayurveda Sağlık Programı olarak adlandırılır.

Ayurveda Nasıl Çalışır?

Ayurveda bedenin iç zekasını canlandırır ve onun doğal iyileşme yeteneğini güçlendirir. Ayurveda' ya göre hastalık öncelikle dengesizliğin ve bedende saf olmayan maddelerin zaman içinde birikimiyle oluşur. Ayurveda' nın özelliği, dengesizlikleri bedenden elimine etmek ve herkese sağlıklı ve dengeli yaşamayı öğretmektir.

Zihin-Beden Tipleri Nelerdir?

Ayurveda, bireyin zihin - beden tiplerini ilk ortaya koyan sağlık sistemidir. Her bireyin, beden yapısı, duygusal özellikleri ve hastalıklara eğilimini içeren yaşamının tüm yönlerini etkileyen kendi doğal dengesiyle doğduğunu kabul eder. Bireyin doğal dengesini anlamadan, zihin-beden sistemini zorlayacak bir yaşam tarzıyla bilmeden dengesizlik yaratılır.

Doshalar Nelerdir?

Ayurveda' ya göre beden, dosha olarak adlandırılan ve bedenin tüm işlevlerini kontrol eden üç temel prensiple yönetilir. Bu Doşalar; VATA [ Hareketi yönetir ], PİTTA [ Metobolizmayı yönetir ] ve KAPHA [ Yapıyı Yönetir ] ' dır. Her üç Doshadan bir veya birkaç tanesinin doğal hakimiyeti,o kişinin beden tipini oluşturur. Dosha daki hakimiyetin aşırılaşması ve dengeden çıkması da toksin artışıyla birlikte hastalıkları oluşturur.


Fizyolojik Arınmanın Gerekliliği ve Yöntemi Nedir?
Yanlış endüstrileşme sonucu oluşan doğadaki kirlenme, içtiğimiz suyun ve soluduğumuz havanın toksin içermesine yol açmaktadır. Tarımda kullanılan yapay gübreler, hormanlar ve tarım ilaçları bedenimizde olumsuz birikimlere yol açmakta, beslenmede yapılan yanlışlar ise besinlerin tam sindirilmesini önleyerek toksin oluşmasına neden olmaktadır. Modern yaşamın getirdiği stresler altında bunalan fizyolojimizin çalışma düzeni de bozulmakta ve zararlı artıklar vücuttan atılamamaktadır.

Stresin ve elektromanyetik radyasyonun etkisiyle vücutta oluşan toksinler, dışardan gelenler eklenince tehlike büyümektedir. Bu zararlı birikimler periyodik olarak temizlenmezse, hastalıklara zemin hazırlanır, erken yıpranma ve yaşlanma ile sonuçlanır.

Pancha Karma yöntemiyle, sağlık için tehdit oluşturan zararlı artıklar bedenden uzaklaştırılır. Bitki buharıyla ve şifalı özler karıştırılmış yağlarla yapılan özel masajlar sonucu yumuşatılan toksinler, bu mükemmel sağlık kürüyle vücuttan atılır. Özel eğitim görmüş bayanlara bayan, erkeklere erkek teknisyenlerce Ayurveda merkezinde uygulanan birkaç haftaya kadar sürebilen bir kürle, beden toksinlerden temizlenir, sinir sistemi rahatlar, fizyolojide denge kurulur. Bu yöntemle streslerinden uzaklaşarak tüy gibi hafifleyen kişi, mükemmel sağlığın ve gençleşmenin mutluluğunu yaşar.

Pancha Karma yöntemiyle sağlanan arınmanın getireceği yararlar şöyle özetlenebilir:

1- Yanlış beslenmeden ötürü biriken toksinler vücuttan atılır.
2- Sindirim ve metabolizmanın gücü artar.
3- Birçok hastalığın düzelmesine katkıda bulunur ve mükemmel sağlık kazanılır.
4- Kişi, güçlü, canlı ve sağlam bir bedene sahip olur, yaşlılıktan etkilenmez, sağlıklı uzun bir yaşam sürer.
5- Vücudu gençleşir ve hastalıklara karşı direnç kazanır.
6- Stres, zihin yorgunlukları ve unutkanlık gibi yakınmalar fark edilir şekilde azalır, zihin ve zeka berraklık kazanır.

Ayurveda ile ilgili önereceğimiz belli başlı eserler:
Çağdaş Ayurveda [ Contemporary Ayurveda ] / Hari Sharma
Hastalıklardan Kurtuluş [ Freedom From Disease ] / Hari Sharma
Mükemmel Sağlık [ Perfect Health ] / Deepak Chopra
Ayurveda-Sağlıklı ve Uzun Yaşamanın Sırları / Ender Saraç
Ayurveda-Sağlıklı Zayıflamanın Yolları / Ender Saraç